Juliana Baranova

Sarah Shahi / Person of Interest / POI /

Sarah Shahi from NY Post

Muscule Car - Sam Shaw 

Muscule Car - Sam Shaw 

Sarah Shahi / Alias / 2001-2002

Sarah Shahi / Alias / 2001-2002

The ONLY way to eat cake ( from tweeter)
Sarah Shahi / @onlysarahshahi / vk.com/onlysarahshahi

The ONLY way to eat cake ( from tweeter)

Sarah Shahi / @onlysarahshahi / vk.com/onlysarahshahi

3x13 Person of Interest / Sam Shaw / Sarah Shahi

3x13 Person of Interest / Sam Shaw / Sarah Shahi

Sarah Shahi / Extra TV / 2014

Person of Interest / Sam Shaw / Sarah Shahi

Person of Interest / Sam Shaw / Sarah Shahi